Časopis LEF je jediný studentský časopis na naší universitě, který je evidovaný na ministerstvu kultury jako občasník. S menšími mezerami funguje již od roku 1971. Během řady let prošel LEF spoustou změn, které se promítly především ve struktuře a formě. V současné době se vydává jednou za semestr ve formátu A5. Náplní časopisu je především aktuální dění na fakultě, zajímavosti z naší domoviny i ze světa, pohled do života studentů a informace o zajímavých lidech na fakultě i mimo ní.

Důležitou součástí naší práce jsou také pravidelné porady členů redakce, které probíhají většinou jednou za měsíc. V příjemném prostředí u piva se vyslechnou názory a nápady, rozdělí úkoly a vyřeší se všechny důležité věci, které jsou nezbytné pro současnost a budoucnost našeho časopisu LEF.