Mezinárodní sekce je registrována jako LC (LocalCommittee)Brno v organizaci International Forestry Students' Association (IFSA). Jedná se o světovou neziskovou organizaci sdružující studenty lesnictví. Členové Sekce se několikrát do roka účastní setkání této organizace.

Mezi nejdůležitější akce Mezinárodní sekce patří organizování Lesnické všestrannosti. Soutěž je každoročně pořádá pod záštitou  Spolku posluchačů Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně pod patronací International Forestry Students' Association (IFSA). Celé setkání se v posledních letech setkává s čím dál větší oblibou a to nejen u studentů z různých zahraničních lesnických fakult, ale také u organizátorů, kteří sdílí se svými zahraničními kolegy podobné hodnoty a stejné nasazení pro celý obor. Na tuto soutěž do Brna přijíždějí poměřit své síly a znalosti čtyřčlenné týmy. Po zahájení, které probíhá v městském parku Lužánky, veřejně soutěží v disciplínách jako rozborka a sborka motorové pily na čas, sekání sekyrou na přesnost, řezání stojícího a ležícího kmene, odvětvování na čas, řezání dvoumužnou pilou. Během zahájení je pro širokou veřejnost pořádán bohatý doprovodný program s Lesní pedagogikou a ukázkami různých zájmových činností studentů, například sokolnictví, stromolezectví a ukázky lovecké hudby.

Týmy mezi sebou během čtyř dnů soupeří v různých lesnických dovednostech. Hned první den se po zahájení v Lužánkách a řezání motorovými pilami soutěžící snaží získat co nejvíce bodů na harvestorovém simulátoru v prostorách LDF. Druhý den bývá zasvěcen soutěžení ve střeleckých disciplínách – lovecké kolo, americký trap a malorážka. Celý jeden den čeká na týmy soutěž v taxování porostu a orientační běh se stanovišti a poznáváním přírodnin, hmyzu, hornin a minerálů, stop, trusu a lebek zvěře. Po úspěšném nalezení všech zbloudilých soutěžících následuje tradiční Mezinárodní večer, kdy má každý tým možnost představit svoji zemi, kulturu, jídlo a navzájem se s ostatními poznat. Poslední den je věnován odpočinku, poznávání města Brna, vyhlašování výsledků a rozdělování cen.