Myslivecký kroužek, dále jen MK, sdružuje studenty Spolku posluchačů lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně se zájmem o výkon práva myslivosti. K tomu účelu MK využívá Školní lesní podnik „Masarykův les“ Křtiny. Činnost je směřována k výchově a mysliveckému vzdělávání studentů, jakož i rozvoji mysliveckých tradic a udržování mysliveckých zařízení. Součástí výkonu práva myslivosti je každoročně organizovaný společný lov pro členy kroužku společně se zaměstnanci a absolventy univerzity. Jedná se o naháňku na zvěř černou a mufloní na Školním lesním podniku. Členové MK mají rovněž právo individuálního lovu na úseku „Habrůvka“ o velikosti 250 ha spolu s loveckou chatou „Ruměnkou“.

 

K neodmyslitelným činnostem MK patří i pořádání Hubertské zábavy s dodržením všech dobových mysliveckých tradic a zvyků. MK mimo jiné každoročně pořádá pro členy Spolku Posluchačů Lesnické a Dřevařské Fakulty při Mendelově Univerzitě v Brně soutěž ve střelbě pod názvem „Babické střílení“, konající se na Babické střelnici. Také úzce spolupracuje a vypomáhá zaměstnancům Školního lesního podniku, při pořádání společenských akcí jako jsou: Svatohubertská mše ve Křtinách, společné lovy na Školním lesním podniku a členové MK se také podílí na udržování loveckých a přikrmovacích zařízení, přikrmování zvěře v době nouze a jiných mysliveckých činností.

 

Myslivecký kroužek také úzce spolupracuje s mysliveckými kroužky ostatních univerzit a to jmenovitě: Technická Univerzita ve Zvoleně, Veterinární a farmaceutická Univerzita Brno a Bělehradská Univerzita v Srbsku.