V roce 2012 vznikla nová sekce Spolku posluchačů lesnické a dřevařské fakulty, sekce sokolníci. Tato sekce sdružuje studenty, kteří se již sokolnictví věnují a studenty, kteří s tímto „sportem“ začínají. Od roku 2013 je na Lesnické a dřevařské fakultě vyučován volitelný předmět Základy sokolnictví. Sylabem tohoto předmětu je historie sokolnictví, bionomie dravců, nemoci, způsoby lovu, držení dravců, biologická ochrana a jiné.

17. prosince 2014 byla slavnostně otevřena voliéra pro dravce, kterou postavili členové sekce za pomoci členů sekce Dřevo. Materiál byl dodán Školním lesním podnikem Masarykův les a financován Lesnickou a dřevařskou fakultou. V současné době jsou ve voliéře umístěni dva jestřábi lesní, dvě poštolky obecné, raroh velký, sova pálená a káně harrisova.

Členové sekce reprezentují univerzitu na burzách škol, veletrzích, akcích pro mládež, na tuzemských i zahraničních sokolnických akcích.