Spolek posluchačů LDF vznikl v roce 1989. tehdy byla zrušena studentská organizace SSM a Spolek převzal její aktivity. Původní myšlenka však pochází již z dob 1. Republiky, kdy byla podobná organizace založena krátce po vzniku lesnické fakulty na Vysoké škole zemědělské v roce 1919. Působil jako organizace zastupující zájmy a názory studentů. Do jeho působnosti spadalo dění nejen ve škole, ale i mimo ni (vydávání skript, řízení kolejí, studentské majálesy, plesy a různé soutěže).

 

Dnes Spolek posluchačů funguje jako občanské sdružení. Jeho cílem je i nadále prosazování studentských zájmů a aktivit. Pořádá akce jako je Reprezentační ples LDF, stavění májky, prvákoviny a další.

SP LDF je veden výborem, který je volen na členské schůzi z řad studentů. Výbor koordinuje činnost jednotlivých sekcí, které mají ale dostatečnou možnost ke svým vlastním aktivitám.

V momentální době ve Spolku působí tyto sekce: 

  • Myslivecký kroužek
  • Mezinárodní sekce
  • Časopis LEF
  • Sokolnická sekce
  • Klub Green