Spolek posluchačů Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně (SPLDF)

studentský spolek založený v roce 1989, který formou zájmových sekcí a kroužků v rámci mimoškolních aktivit sdružuje studenty LDF MENDELU, ale i ostatních fakult.

Prvákoviny Ples

Mezi jeho aktivity patří organizace akcí jako například Reprezentační ples LDF MENDELU, stavění májky, Prvákoviny MENDELU ... Podílíme se také na organizaci řady dalších akcí společně s ostatními fakultními studentskými spolky.

KDO může vstoupit do spolku? Uvítáme v našich řadách studenta jakékoliv fakulty MENDELU, který má zájem stát se členem SPLDF a podílet se na jeho aktivitách. Stačí kontaktovat někoho z vedení spolku nebo nám napiš rovnou na spolkový instagram nebo facebook a na detailech se už domluvíme.

V současné době se náš spolek člení do sekcí Myslivecký kroužek, Klub GREEN, Mezinárodní sekce, Časopis LEF, Sokolnická sekce, sekce Dřevo a Trubači LDF

Kde nás najdete

Ve škole nás najdete v kanclu SPLDF v budově B na Ústavu zakládání a pěstění lesů.

Více informací se dozvíte na našem Instagram  nebo Facebook

Logo SPLDF