Časopis LEF

Časopis LEF je tradičním studentským časopisem, který vznikl v době totality jako "samizdat" studentů tehdejší lesnické fakulty. V tehdejší době představoval prostředek k šíření svobodného slova a nebál se poukazovat na nepravosti tehdejšího systému. Po srpnových událostech v roce 1968 bylo vydávání studentského časopisu LEF zakázáno. Časopis nebyl vydáván až do roku 2003.

V roce 2003 bylo pravidelné vydávání časopisu obnoveno, a dokonce se podařilo tehdejšímu vedení zapsat časopis na listinu periodik, které vede ministerstvo kultury. Během řady let prošel LEF spoustou změn. Nejvíce patrné změny proběhly ve vizuálním zpracování. Samotný časopis také doplnily webové stránky, kde se objevuje zejména aktuální problematika. Tištěná forma je vydávána zpravidla jednou za semestr. Náplní časopisu je především dění na fakultě, zajímavosti z naší domoviny i ze světa, pohled do života studentů a informace o zajímavých lidech na fakultě.

Důležitou součástí naší práce jsou také pravidelné porady členů redakce, které probíhají většinou jednou za měsíc. V příjemném prostředí u piva se vyslechnou názory a nápady, rozdělí úkoly a vyřeší se všechny důležité věci, které jsou nezbytné pro současnost a budoucnost našeho časopisu LEF. 

Více informací se dozvíte na našem Instagram

 Redakce LEF 3 LEF 2

Logo SPLDF