Myslivecký kroužek

Myslivecký kroužek, dále jen MK, sdružuje studenty Mendelovy univerzity, kteří lásce - k přírodě, ke zvěři a celkově k české myslivosti - propadli už před příchodem na univerzitu nebo studenty, kteří mají zájem dozvědět se více o této volnočasové aktivitě a životním stylu, který jde ruku v ruce s oborem lesnictví a je nezbytnou součástí každého lesníka vykonávajícího svou práci naplno. Činnost je směřována k výchově a mysliveckému vzdělávání studentů, a to především v oblasti tradic.

Mimo získávání nových poznatků, mají členové MK také možnost výkonu práva myslivosti na dvou úsecích Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny o celkové výměře cca 300 ha. Mysliveckému kroužku je přidělováno celkem 20 povolenek pro nejaktivnější studenty, kteří se po celý myslivecký rok účastní různých akcí jak na půdě univerzity, tak na půdě Školního lesního podniku. Členové MK mají také možnost využít chatu umístěnou v nitru školních hvozdů.

Myslivecký kroužek během školního roku pořádá řadu akcí, jako je například Babické střílení, Hubertská zábava nebo Studentská naháňka. Mimo to se MK podílí na organizaci akcí, které pořádá ŠLP Křtiny nebo univerzita sama. Z těch největších akcí je to Svatohubertská mše ve Křtinách nebo výstava trofejí ulovených na ŠLP.

Kromě spolupráce s naší univerzitou spolupracujeme s mysliveckými kroužky dalších univerzit, a to nejen v České republice. Jsou to zájmové kroužky s tématem Myslivosti z univerzit VFU, FLD, Technické Univerzity ve Zvoleně a Bělehradské Univerzity v Srbsku.

Více informací se dozvíte na našem Instagram

Studentská naháňka Babické střílení Svatohubertská mše ve Křtinách

Logo SPLDF